I Portugal kan man se den högsta prisuppgången någonsin och en ökning av antal bostadsaffärer. Siffror från SCB visar även att antal svenskar som köper i Portugal har ökat med 18 % under 2016 och med hela 78 % sedan 2014.

I Portugal ökar aktiviteten. Statliga Instituto Nacional de Estatistica rapporterar en ökning i antal bostadsköp med 15,8 % under Q3 2016, jämfört med samma period 2015. Detta leder till fortsatta prisökningar med 7,6 % på riksplan under den senaste tolvmånadersperioden, vilket är den högsta prisuppgången någonsin.

– Nya siffror från SCB bekräftar att intresset i Sverige för Portugal växer stadigt. Under 2016 ökar antalet utflyttade svenskar till Portugal med 18 % och sedan 2014 är ökningen 78 %. De söker sig främst till Algarvekusten eller Lissabonområdet, säger Daniel Nilsson.