I Portugal ökar aktiviteten på bostadsmarknaden. Statliga Instituto Nacional de Estatistica rapporterar en ökning i antal bostadsköp med 29,6 % under Q2 2016, jämfört med samma period förra året. Detta leder till fortsatta prisökningar med 6,3 % på riksplan under den senaste tolvmånadersperioden.

Lissabonområdet och Algarvekusten står tillsammans för nästan 60 % av det samlade försäljningsvärdet i Portugal, och i antal bostadsköp växer framförallt Lissabon.

– Intresset i Sverige för Portugal växer stadigt och även om totalmarknaden är svårare att beräkna uppskattar vi att svenska köpare kommer att investera upp till 1 miljard svenska kronor i landet under året. Bara våra svenska kunder kommer att investera 250 miljoner. Under 2017 kommer vi att utveckla vår affär i Portugal tillsammans med Swedbank som under 2016 utökat sitt bolåneerbjudande att även täcka Portugal, vilket gör det ännu enklare för våra kunder, säger Daniel Nilsson.

Källa: Fastighetsbyrån Utland