I Portugal ökar både antal bostadsköp och priserna. Under 2015 steg priserna på riksnivå med 3,1 % och antal svenska utvandrare till Portugal steg med hela 52 %. Instituto Nacional de Estatistica rapporterar en ökning i antal bostadsköp med 27,4 % under 2015.

Ett ökat antal transaktioner leder också till att bostadspriserna stiger: +3,1 % på riksnivå under 2015. Den svenska efterfrågan ökar stadigt. Enligt siffror från SCB är antalet svenskar som utvandrar till Portugal rekordhögt. Under 2015 ökade utvandringen med 52 %, vilket ska jämföras med + 21 % till Spanien eller – 1 % till Frankrike.

– På våra kontor på Algarve och utanför Lissabon har vi dubblat antalet försäljningar hittills i år jämfört med 2015. En nyhet är också att Swedbank nyligen utökat sitt bolåneerbjudande att även täcka Portugal, vilket gör det ännu enklare för våra kunder, säger Daniel Nilsson.

Läs mer om Fastighetsbyrån i Spanien här: www.fastighetsbyran.se/utland

Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Utomlands har Fastighetsbyrån ca 130 medarbetare på 18 orter i Spanien och Portugal.